اخبار

خواندن ابزارهای الماس شروع به کار می کنند

2020-02-25

سلام ، هر کارخانه Friends.our از 10 فوریه شروع به کار می کنیم.

در این سال ، دو کارگاه جدید ایجاد خواهیم کرد ، از ماشین اتوماتیک استفاده خواهیم کرد ، فرمول جدید و جدید بیشتری را برای مواد مختلف تهیه خواهیم کرد تا به هر مشتری یک به یک خدمات ارائه دهیم.


در این سال ، ما تجارت ابزارهای سنگی خود را بهبود بخشیده و تجارت ابزارهای ساختمانی خود را گسترش خواهیم داد.


ما ، آواز خواندن ، به گرمی از شما استقبال می کنیم تا به خانواده ما بپیوندید.


WWW.SANGTOOLS.COM

0086-595-22699555


ارسال یک پیام

شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.

یک پیام بگذار درخواست نقل قول آزاد
شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.