وبلاگ
خانه /

وبلاگ

/ چگونه برای قضاوت در مورد سختی بتن

چگونه برای قضاوت در مورد سختی بتن

2020-08-31

judge the concrete hardness

heavily reinforced concrete>reinforced concrete>concrete with hard aggregates>Normal concrete>Concrete with abrasive aggregates>green concrete>asphalt


Our company,quanzhou sang diamond tools co.,ltd,can make uni que formula if you provide the information,help you choose suitable concrete saw blade ,core drill bit,etc.


more details please contact us.

WWW.SANGTOOLS.COM

ارسال یک پیام

شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.

یک پیام بگذار درخواست نقل قول آزاد
شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.