وبلاگ
خانه /

وبلاگ

/ How to judge the diamond segment quality?

How to judge the diamond segment quality?

2020-12-01

The segment quality can be judged by the following things:

1.the hardness.The hardness should be in proper range,depends on the material.

2.the size.the size deviation is the reflect of the quality.In good production methods, the deviation will be no more than 0.1mm.

3.the density and weight.The density is the reflect of the quality,too.Usually the the minmum density =the weight /the volume*95%.


more details about diamond segment,please contact us:

WWW.SANGTOOLS.COM

ارسال یک پیام

شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.

یک پیام بگذار درخواست نقل قول آزاد
شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.